Executor judecătoresc Cucu Lucian Ciprian - Buzău

   Adresa: Str. GriviČ›ei, Nr. 8, Buzău
   Telefon: 0238 / 727.944
   Fax: 0238 / 727.944
   Telefon mobil: 0745.044.889
   E-mail: contact@executorbuzau.ro

Prima pagină   |    Atribuţii   |    Legislaţie   |    Acte necesare   |    Localizare   |    Contact

Atribuţiile executorului judecătoresc

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Executări directe:
  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese - verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Prima pagină       Atribuţii       Legislaţie       Acte necesare       Localizare       Contact
Copyright © 2010 - BEJ Cucu Lucian Ciprian